13 Năm Bài Học Marketing Trong 85 Phút

Video chia sẻ những bài học tiếp thị từ 13 năm kinh nghiệm, nhấn mạnh việc bắt đầu với giá thấp hoặc miễn phí, tăng cường khối lượng quảng cáo và tối ưu hóa tiêu đề để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

  [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=0.04) Khám phá 13 năm kinh doanh trong 85 phút

  – Bắt đầu với giá thấp hoặc miễn phí để thu hút khách hàng}

– Bắt đầu doanh nghiệp đầu tiên với mô hình tặng quyên góp cho từ thiện}

– Thu hút khách hàng đầu tiên thông qua việc quảng cáo miễn phí}

– Dần dần chuyển từ mô hình miễn phí sang thu phí sau khi xây dựng uy tín}

[10:40](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=640.519) Học hỏi về việc tăng cường khối lượng công việc và tối ưu hóa hiệu suất

  – Nhấn mạnh về việc tăng cường khối lượng công việc so với người khác}

– So sánh về việc tăng cường sản lượng quảng cáo}

– Chất lượng công việc cần được cân nhắc để tối ưu hiệu suất}

– Quan trọng của việc tạo ra luồng công việc trước khi tối ưu hóa}

[21:20](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=1280.32) Tối ưu hóa tiêu đề trang đích để tăng tỷ lệ đặt cuộc gọi

  – Thay đổi tiêu đề trang đích để tăng 62% tỷ lệ đặt cuộc gọi}

– Tăng 62% tỷ lệ đặt cuộc gọi chỉ thông qua việc thay đổi tiêu đề}

– Cách bạn đặt khung hứa hẹn ảnh hưởng lớn đến giá trị và hành động tiếp theo của khách hàng}

– Rõ ràng hơn là thông minh, xóa bỏ giải thích, giữ ngắn gọn và dễ hiểu}

– Sử dụng ngôn ngữ đơn giản để làm cho thông điệp của bạn dễ hiểu cho mọi người}

[32:00](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=1920.799) Quá trình tạo quảng cáo và ảnh hưởng đến quảng cáo

  – Chuyên môn trong tạo quảng cáo trong 13 năm}

– Tập trung vào việc thu thập dữ liệu về quảng cáo từ mọi nguồn}

– Ghi lại những điều thú vị và sử dụng chúng trong quá trình tạo quảng cáo}

– Xem lại các quảng cáo hiệu quả nhất trong quá khứ để học hỏi và lấy cảm hứng}

[42:42](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=2562.319) Học bài học về việc nói thật và trung thực

  – Lời khuyên số bảy: Nêu rõ sự thật và nói thật}

– Vấn đề là hầu hết các doanh nghiệp không theo dõi kết quả}

– Đo lường như can thiệp thực sự là một phương pháp được chứng minh khoa học để giảm cân, cải thiện doanh số bán hàng}

[53:22](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=3202.2) Mở rộng thị trường của bạn để chiếm lĩnh thị phần

  – Cách mở rộng thị trường hiệu quả}

– Tập trung vào việc cải thiện bản thân hơn là mở rộng thị trường}

– Chiến thắng thị trường bằng cách trở thành người giỏi nhất}

[01:04:03](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=3843.559) Chia sẻ về cách tạo giá trị cho khách hàng

  – Cần tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, tăng tốc độ và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn}

– Tạo ra sản phẩm mà người ta thực sự muốn và không có rủi ro khi sử dụng}

– Hướng tới giúp khách hàng đạt được mục tiêu và tránh xa những điều xấu}

[01:14:42](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=4482.52) Bài học tiếp thị từ 13 năm trong 85 phút

  – Mọi người biết về sự hiện diện khắp nơi và ví dụ đơn giản nhất là những người diễn viên vô danh trở thành ngôi sao của một bộ phim Marvel lớn}

– Với ngân sách quảng cáo 50 triệu đô la, bạn có thể đạt được rất nhiều người ở Mỹ}

– Chúng ta tối ưu hóa quảng cáo từ phía trước nhưng tập trung vào LTV từ phía sau để có thể chi tiêu nhiều hơn ở phía trước}

– Eugene Schwarz đã nói về năm cấp độ nhận thức trong quảng cáo đột phá}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay