Category Archives: Marketing

30 Năm Kiến Thức Bán Hàng Trong 28 Phút

Video chia sẻ 10 bước bán hàng hiệu quả dựa trên kinh nghiệm 30 năm, nhấn mạnh tính chân thật, kiên nhẫn và sự kiên trì trong quá trình bán hàng, cùng với việc đào tạo đội ngũ và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.   [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=amdXa3CfzHw&t=0.16) Bí quyết 10 bước…

13 Năm Bài Học Marketing Trong 85 Phút

Video chia sẻ những bài học tiếp thị từ 13 năm kinh nghiệm, nhấn mạnh việc bắt đầu với giá thấp hoặc miễn phí, tăng cường khối lượng quảng cáo và tối ưu hóa tiêu đề để tăng tỷ lệ chuyển đổi.   [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=reisEL_D7xc&t=0.04) Khám phá 13 năm kinh doanh trong 85 phút   –…

Bài viết liên quan

Array

Gọi điện ngay